Stalowy zlew unowocześnia połączenie z klasycznymi frontami