Tablica na froncie, na której można pisać kredą, przyczepiać magnesy